Actie maakt gezond!


Bill George is 74 jaar, schizofreniepatiënt en activist. Bill is geboren in Engeland en woont al meer dan 35 jaar in Nederland. Op zijn twintigste kreeg hij zijn eerste psychose. Als homoseksueel zette hij zich actief in voor de homobeweging. In Engeland was in die jaren de positie van de homo ronduit slecht, laat staan die van een met schizofrenie. Een homo had het in Nederland beduidend beter. In Nederland ontmoette hij 32 jaar geleden zijn partner John. “Wij zijn hechte vrienden en zijn elkaars mantelzorger.” John heeft geen schizofrenie en is voor Bill een klankbord bij wie hij de werkelijkheid kan toetsen als dat nodig is. Bill heeft af en toe last van paranoïde periodes, maar psychotisch is hij in geen jaren meer geweest. Zijn psychoses ontstonden als hij stopte met de medicatie.

Bill is behalve in tijden van opname altijd blijven werken. John: “Hij kan zich enorm goed focussen op een taak. Dan sluit hij al het andere buiten. Het kostte hem soms erg veel moeite dat vol te houden in periodes waarin het minder ging. Na het werk dook hij dan direct zijn bed in. Maar om psychische redenen heeft hij nog geen dag verzuimd.”

“Ik stel me actief op ten opzichte van mijn ziekte en probeer met mijn ervaringen wat voor een ander te betekenen. Daardoor blijf ik zelf gezonder!” Bill werkt ook voor Anoiksis. Hij deelt daar zijn levenservaring. Ook de begeleiding van een vertrouwde en goede behandelaar heeft hem geholpen met het vinden van zijn levensweg.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo beschuldigde Bill in een psychose John ervan dat-ie hem wilde vergiftigen, iets wat ongelukkigerwijs door Bill’s toenmalige psychiater geloofd werd. Dit heeft een zware wissel getrokken op hun relatie. Na die periode hebben Bill en John samen met de behandelaar een verklaring opgesteld, waarin geregeld werd dat John contact kan opnemen met de kliniek als Bill psychotisch wordt. Voor John is dat belangrijk. De psychotische periodes heeft hij net als alle naastbetrokkenen als zwaar ervaren. Hij is bang dat zich dat nog eens voor zal doen. Bill zit daar minder over in en grapt: “Heb ík mijn handtekening daaronder gezet?”

Bill is al jaren actief voor Anoiksis en ook lid van Ypsilon. “Ik bezoek congressen, volg de wetenschappelijke ontwikkelingen en correspondeer met zorgverleners.” Met zijn levenservaring kan hij een waardevolle bijdrage leveren aan positieve beeldvorming van mensen met schizofrenie. Want ook die leven vaak een inspirerend leven, waarin ze het nodige betekenen voor medemens en maatschappij. “We horen daar te weinig over.” Hij houdt de vinger aan eigen pols wat de schizofrenie betreft, kijkt kritisch naar zijn medicatie, maar is ervan overtuigd dat hij die nodig heeft. Hij is er met zijn behandelaar alert op dat de mix van pillen hem energiek houden en niet suf maken. Het motto van Bill: “Actie, daar word je gezond van!”


Share on Facebook Share on Twitter